TEKNİK BİLGİLERYangınlar sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için yapılarda gerçekleştirilen uygulamalara yangın yalıtımı denir. evlerde ve iş yerlerinde kullanılan malzemelerin çoğu yanıcı olduğundan yangın tehlikesini artırır. yangın yalıtımı, durdurulabilen veya yavaşlatılabilen bir felaket olan yangının vereceği zararları en aza indirir.

Yangın yalıtımı; yangının oluşturduğu çok yüksek ısı ve dumanın yayılmasını geciktirir. Yangın dolayısıyla bina çökmeden yapının güvenli bir şekilde terk edilmesi için imkan ve zaman sağlar. Yapıların içerisinde oluşturulan güvenli bölümlerle can ve mal kayıplarının azaltılmasını sağlar.

Yalıtım, yangın söndürülene kadar binanın ayakta kalması için taşıyıcı kısımlara ve güvenli kaçış amacıyla oluşturulan bölümlere uygulanır. Dışarıdan yangının sıçramaması için çatı ve cepheler ile kazan dairesi gibi patlama riski olan yerlere yalıtım yapılır. Duman ve ısının yayılmaması için hava kanallarına ve tesisat borularının geçtiği bölgelere de yangın yalıtımı uygulanır.

Yangın yalıtımında, yanmayan veya alevi iletmeyen taşyünü, alçı ve lifli çimento levhalar vb. malzemeler; yapının duvarlarına, tavanlarına, döşemelerine ve hava kanallarına uygulanır. Tesisatların duvar, döşeme ve tavanları deldiği yerlerde ısı ile genleşen özel mastikler kullanılarak alev ve dumanın yayılması önlenir. Yangından kaçış koridorlarında özel kapı ve cam fitilleri, pencerelerde yangına dayanıklı özel cam üniteleri kullanılır.

Yangın yalıtımının inşaatın başlangıç aşamasında uygulanması, % 3–4 oranında bir ek maliyet getirmektedir. Yangın esnasında açığa çıkan ısının zararlı etkilerinden yapının korunması için uygulanan yangın yalıtım malzemelerinin ısı geçişine karşı direnç göstermesi gerekir. Böylece aynı zamanda ısı yalıtımı da sağlanır. Olası can ve mal kayıplarından kaynaklanabilecek zararların yanında yangın yalıtımının bedelinin dikkate alınmayacak kadar düşük seviyelerde olduğu söylenebilir.

Bir yangında ölümler çoğunlukla duman nedeniyle (zehirli gaz soluma ya da karbon monoksit zehirlenmesi) olmaktadır. Karbon monoksit zehirlenmelerinin halk içindeki diğer adı kan zehirlenmesidir. yangın yalıtımı; yapı içerisinde yangının yayılmasını, dolayısıyla zehirli gazların çıkışını geciktirerek yangın mahallinden kaçılması için gerekli zamanı kazandırır.

Yangının yayılmasının dışında, açığa çıkan ısı, yapıların tamamen veya kısmen yıkılmalarına neden olabilir. Yangın çıkan mahalde ısınan gazların yükselmesi sonucu sıcaklık tavanda 1000°c seviyelerine ulaşır. Betonarmenin 500°c’nin üzerinde dayanımı 1/3 oranında düşer. Dolayısıyla yangın sırasında açığa çıkan ısıyla bina çökebilir. Yangın yalıtımı ile binalarımızın özellikle taşıyıcı sistemi korunur.

Ülkemizde 1999–2003 yılları arasında, orman yangınları dışında toplam 237 bin 548 yangın çıkmıştır. Bu yangınlarda 1508 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk andaki tespitlere göre yaklaşık 830 milyon ytl tutarında (830 trilyon lira) maddi zarar meydana gelmiştir. Yangın yalıtımının yaygınlaştırılması, can ve mal kayıplarını en az yarı yarıya azaltacaktır.

Yanlış: yangın merdivenimiz var. Yangın yalıtımına ihtiyacımız yok.
 
Doğru: Yangın merdiveni tehlike durumunda çok önemlidir ama, yangın merdivenine ulaşabilmek daha da önemlidir. Bu nedenle yangın merdivenine ulaşan kaçış yollarının yalıtılmış olması gerekir.
 
 
Yanlış: Evimize suyla söndürme yapan bir sistem kurdurduk. yangın yalıtımımız var.
 
Doğru: Suyla söndürme sistemleri "yangın yalıtımı" değildir. kaçış yollarının açık olabilmesi ve binayı taşıyan sistemin ayakta kalmasını sağlayan yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.
 
 
Yanlış: Yangın, yarım saatte tüm daireyi sarar , duvarlar yangını geciktiremez.
 
Doğru: Yangın yalıtımı yapılmış bölgelerde, 30 - 180 dk. arası yangın dayanımı elde edilebilir. Böylece yangının ve zararlı etkilerinin yapı içerisinde yayılması geciktirilerek insanların yapıdan uzaklaşabilmesi için yeterli süre sağlanır.
 
 
Yanlış: Elektrik, havalandırma ve su tesisatlarında yangın ile ilgili önlem alınması gerekmez.
 
Doğru: Yangın güvenliği ile ilgili tedbirler, yapının tüm kesimlerine uygulanmalıdır. Yangına dayanıklı duvar ve döşemelerin içinden geçen tesisatlar ve geçiş bölgelerinde de önlem alınmalıdır.
 
 
Yanlış: Yangın yalıtımını kendi başıma ya da tanıdık ustalar vasıtasıyla uygulayabilirim.
 
Doğru: Binanız mutlaka uzmanlar tarafından incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik yangın yalıtımı uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmalarınca yapılmalıdır.

Döşeme Sistemi Nedir?

Yükseltilmiş döşeme sistemi (ayrıca yükseltilmiş döşeme, erişebilir zemin veya yükseltilmiş erişim bilgisayar tabanı), mekanik ve elektrik hizmetlerinin geçişi için gizli bir boşluk oluşturmak için katı bir alt tabakanın (genellikle beton bir döşeme) üzerinde yükseltilmiş bir yapısal zemin sağlar.
Yükseltilmiş döşeme sistemleri, modern ofis binalarında ve mekanik servisler ve kablolar, kablolama ve elektrik temini yönlendirme gereksinimi olan komuta merkezleri, Bilgi teknolojisi veri merkezleri ve bilgisayar odaları gibi özel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür döşeme, altına yerleştirilebilecek hizmetlere uyacak şekilde 2 inçten (51 mm) 10 cm 1.00 mt yüksekliğe kadar değişen yüksekliklerde monte edilebilir. Ek yapısal destek ve aydınlatma genellikle, bir kişinin taranması ve hatta altından geçmesi için yeterince kaldırıldığında sağlanır.

Yükseltilmiş Döşeme Sistemi

ABD'de, yerden hava dağıtımı, 1970'lerden beri Avrupa'da yapılan koşullandırılmış havayı dağıtmak için yükseltilmiş zeminin altındaki boşluğu bir plenum odası olarak kullanarak bir binayı soğutmanın daha yaygın bir yolu haline geliyor. Veri merkezlerinde, izole edilmiş klima bölgeleri genellikle yükseltilmiş döşemelerle ilişkilidir. Delikli fayanslar, geleneksel olarak koşullandırılmış havayı doğrudan onlara yönlendirmek için bilgisayar sistemlerinin altına yerleştirilir. Buna karşılık, bilgi işlem ekipmanı genellikle soğutma havasını alttan çekmek ve odaya boşaltmak için tasarlanmıştır. Daha sonra bir klima ünitesi odadan hava çeker, soğutur ve yükseltilmiş zeminin altına zorlar ve döngüyü tamamlar.

Yukarıda, tarihsel olarak yükseltilmiş bir zemin olarak algılanan ve hala orijinal olarak tasarlandığı amaca hizmet eden şeyler açıklanmaktadır. On yıllar sonra, yükseltilmiş döşemeye alternatif bir yaklaşım, yerden hava dağıtımının kullanılmadığı daha geniş bir uygulama yelpazesi için yerden kablo dağıtımını yönetmek için geliştirilmiştir. 2009 yılında, yükseltilmiş döşemeye benzer, ancak çok farklı yaklaşımları ayırmak için İnşaat Spesifikasyonları Enstitüsü (CSI) ve Kanada İnşaat Spesifikasyonları (CSC) tarafından yükseltilmiş döşemenin ayrı bir kategorisi kurulmuştur. Bu durumda yükseltilmiş döşeme terimi, düşük profilli sabit yükseklik erişim döşemesini içerir. Ofisler, sınıflar, konferans salonları, perakende satış alanları, müzeler, stüdyolar ve daha fazlası, teknoloji ve kat planı yapılandırmalarındaki değişiklikleri hızlı ve kolay bir şekilde karşılamak için birincil gereksinime sahiptir. Bir plenum odası oluşturulmadığından yerden hava dağıtımı bu yaklaşıma dahil değildir. Düşük profilli sabit yükseklik farkı, sistemin yükseklik aralığını 40 cm (1,6 inç) ila 70 mm (2,75 inç) arasındaki kadar düşük tutar; ve zemin panelleri entegre destekle üretilir (geleneksel kaideler ve paneller değil). Kablolama kanallarına hafif kapak plakaları altında doğrudan erişilebilir.

Tasarım
Geleneksel zemin tipi, genellikle 2 × 2 feet veya 60 × 60 cm olan çıkarılabilir (kaldırılabilir) zemin panelleri için destek sağlayan ayarlanabilir yükseklikte desteklerin ("kaideler" olarak adlandırılır) bir ızgaralı metal çerçevesinden veya alt yapısından oluşur. Bacakların / kaidelerin yüksekliği, aşağıda sağlanan kabloların ve diğer hizmetlerin hacmi tarafından belirlenir, ancak tipik olarak 24 inç ila 48 inç arasında tipik yüksekliklerle en az altı inç veya 15 cm'lik bir boşluk için düzenlenir.

Paneller normalde çelik kaplı yonga levhadan veya çimentolu iç çekirdekli çelik panelden yapılmıştır, ancak bazı karoların içi boş çekirdeklere sahiptir. Paneller, uygulamaya uygun halı karoları, yüksek basınçlı laminatlar, mermer, taş ve bilgisayar odalarında ve laboratuvarlarda kullanılmak üzere antistatik yüzeyler gibi çeşitli zemin kaplamalarıyla kaplanabilir. Çimento üst yüzeyli bir panel kullanıldığında, paneller bazen çıplak bırakılır ve mühürlenir veya lekelenir ve kiremit görünümü oluşturmak ve müşteri tasarrufunu sağlamak için mühürlenir. Bu çıplak uygulama çoğunlukla ofis alanında, koridorlarda, lobilerde, müzelerde, kumarhanelerde vb.

Yapısal sorunlar
Sallanan paneller ve paneller arasındaki boşluklar gibi yapısal sorunlar, ekipmanda önemli hasara ve personelin yaralanmasına neden olabilir. Yükseltilmiş döşeme sisteminin yapısal bütünlüğü için düzenli denetimler, sorunların tanımlanmasına ve azaltılmasına yardımcı olabilir.

Yük taleplerini karşılamayan zeminler kullanılırken ekipman ve zemin hasarı oluşabilir. Yük değerleri 1.000 pound ila 25.000 pound arasındadır. Daha yüksek paneller bir zeminin daha ağır bölgelerinde kullanılabilirken daha düşük paneller daha hafif alanlarda kullanılabilir.

Bu tür birçok sorun alt kurulumla ilişkilendirilebilir. Kurulum sırasında, enkazdan arındırılması ve mümkün olduğunca düz olması gereken alt zeminin durumuna dikkat edilmelidir. Yükseltilmiş zemini çevreleyen duvarlar, yükseltilmiş zemin panellerinin kesilmesi ihtiyacını en aza indirmek ve sallanan panelleri ve boşlukları en aza indirmek için mümkün olduğunca kare olmalıdır.

Düşük profilli, sabit yükseklik sistemleri, panellerin kesilmesini en aza indiren ayarlanabilir kenar bileşenlerine sahip düzensiz şekilli odaları barındırır.

Yükseltilmiş Döşeme Sistemi Nedir?

Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri İçin Tipik Olarak En Uygun Alanlar
Bilgisayar odaları ve diğer bilgi teknolojileri alanları
Genel açık ofis alanları
Eğitim ve konferans alanları
Sergi alanları
Elektrik dolapları, fan odaları vb. Dahil ofisler için destek alanları
Temiz odalar
Yükseltilmiş Döşeme Sisteminin Avantajları
Bu tip zemin sistemi, diyafram boyunca kesme transferi sorununu çözer.
Yüksek sismik bölgelerde inşaat maliyetinde bir azalmaya yol açar
Yükseltilmiş döşeme sistemi, sıcak hava veya sıcak su ile dağıtılan radyant ısı sistemleri için yüksek termal kütle baz malzemesi olarak kullanılabilir. Böylece, yükseltilmiş döşeme sistemi ile bir binanın ısıtılması ve soğutulması daha verimlidir
Beton yüzey, sızdırmazlık, cilalama, damgalama veya boyama ile istenildiği gibi son bir zemin kaplaması olarak tamamlanabilir. Sonuç olarak, zeminlerin kaplanmasında kullanılan ek kaplama maliyetine artık gerek kalmayacak
Akustik izolasyon, yükseltilmiş döşeme sisteminin sunduğu bir diğer avantajdır.
Yüksek rüzgar tehdidi olan bölgelerde, yüksek zemin sistemi çok katlı binanın yanal direncini ve dayanıklılığını artıracak, özellikle beton çatı sistemiyle birleştiğinde

Sayfa içGünlük koşuşturmalar bizleri çok yoruyor ,çalışma ortamı o kadar gergin geçiyor ki her gün savaştan çıkmış gibi evlerimize zor atıyoruz. Evimize geldiğimizde evimizin bizi sıcacık karşılamasını bekleriz , onun için evimizi kalemiz görürüz "evimiz kalemizdir". Kale korunaklı olması gerekli ,evimizde nefes alırız ; evimiz temiz ,sıcak ve güvenli olması gerekli . Dekorasyonu yeni bitmiş bir evin baştan sonuna kadar bir hikayesi vardır. Evin çok büyük veya küçük olmasının kendilerine göre avantajları ve dezavantajları vardır 250 m2 lık bir evin yanlış yerleştirilmesi sonucu alanların boş top sahasına dönmesine neden olur . Onun için alanın Optimal kullanılması esastır. Yaklaşık 130 m2 lık bir evin Optimal çözümlerle 200 m2 çok kötü yerleştirilmiş bir evden daha kullanışlı olması gayet mümkün görünmektedir.. Küçük bir banyo ve wc nın bazı duvarların yıkılması ve yeniden örülmesi ile iki nefis banyo ve tuvalet çıkması harika bir şeydir , banyoların yan odalarla ses iletişimin kesilmesi için izolasyonlu duvarla örülmesi ve tavanda kullanılan uygun izolasyon malzemesi ile yalıtılması çok yerinde bir çalışmaydı. Günümüzde binaların ısıtılması ve soğutulması her ay ciddi maliyetten başka bir şey değildir , bundan kurtulmak için ,tüm dış duvarları ,hem ısı ,hem de ses izolasyon görevi gören 150 yoğunlukta taşyünü malzemesi kullanaraktan bu sorunuda çözdük.. Bunun neticesi dışarıdan gelecek soğuk , sıcak ve gürültünün önünü geçtik bu uygulamayı şiddetle öneririm. Islak zeminlerde dikkat ettiğimiz bir çok sorundan biri de alt yapının su ve elektrik tesisatının komple değiştirilmesi ,bunun içinde doğru malzeme ve doğru ekip çok önemli burada yapılan küçük hataların dönüşü oldukça zor ve meşakkatli olmasıdır, cok iyi bir seramikçı ekipiniz olması zorunludur ,terazısız şakülsüz yapılan seramikler ve fayanslar sizin kabusunuz olabilir. Zeminlerde ise büyük bir riski göze alarak , su bazlı dökme epoksi yaptık ıslak zeminleri diğer bölümlerden 1.5 Cm aşağıda yaparak tüm odaları eşiksiz, yekpare ,kesintisiz zemin oluşmasını sağladık, çok renk seçeneği olduğu için üç beş yılda bir zemini su bazli epoksi ile boyatabilirsiniz ilk yapılması tabi ki maliyetli ama size son derece hijyenik bir ortam sunuyor tabi bunun sıkıntısı ise haftada iki defa temizlik yapmak zorundasınız, parke ve seramik gibi değil tozu ve papukçuklar gözünüze çarpıyor tabi tercih meselesi. Tavanlar evin en harika kısmı diyebiliriz adeta bir görsel şölen diyebiliriz alçıpan tavanlar da olmassa olmazlarımızdan biri endirek aydınlatmadır. Germe tavanlar da gün ışığı beyaz ışığı karıştırarak kullandık.istediğiniz oranda ışık ayarı yapılabilmekte Germe tavan firması olan www.akgunesyapi.com firmasını buradan ayrı ayrı teşekkür ederim www. mercektasarim.com verdiği teknik destekten dolayı.. Tavanlar duvarlar zeminler ve mobilya renklerini beyaz ve antresit renk kullandık, beyaz ve giri rengi kullanmak çok güzeldir evi mekanı heykelimsi bir hava verir ama tek sıkıntısı soğuk bir renk olmasıdır ,bunun önüne geçmek için germe tavanları soyut çizimlerle sıcak renk verilmesi gerekiyordu sanırım bu renklerde evin soğukluğu dengelemiş oldu. Mobilya kısmını girmek istemiyorum yinede eline sağlık diyeyim %99 bitirdi ya biz ona bakalım Bu evde emeği geçen plan proje tasarım kısmında Mercek tasarım'a katkı veren Akgüneş germe tavana başta olmak üzere Elektrik su

Kalorifer tesisatı Hakan Akbulut Seramik işleri Erdal Kılıç ,Boya isleri Muhammer Bakan Mutfak tezgahı Ege mermer Volkan elektrik , Ozgürler yapı markete adı aklıma gelmeyen , tüm emegi geçen arkadaşlara teşekkür ederim..eriği

Sayfa içeriği  : p.v.c  Yeni nesil yüzer karoloj p.v.c zemin kaplaması ,esnek çizilmeyen 40 x60 ve faklı ölçülerde,farklı desen seçeneği, zemine yapıştırmadan birbirine geçen kilitleme sistemleri ile ofislere , showroomlara uygulan hızlı ,pratik ,temiz sökülüp tekrar kullanılabilen zemin kaplamaları . # Uygulama Ford Yargül satış showroomu.# www.mercektasarim.com info@mercektasarim.net